Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2004 - 2006 > ΚΟΝΤΕΥΕΙ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Η επιτροπή της ECSLA (European Cold Storage & Logistics Association) που επεξεργάζεται τον Πανευρωπαϊκό Οδηγό Υγιεινής για τα Ψυγεία, κατέληξε σε μια πολύ μειωμένη έκδοση. Αναμένονται παρατηρήσεις από τις Εθνικές Ενώσεις, οι οποίες θα συζητηθούν από την επιτροπή στις 8-11-05. Η Τελική συζήτηση θα γίνει στις 21-11-05, οπότε και θα αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση προς εφαρμογή από όλα τα κράτη – μέλη (άρθρο 10 (2) (d) κανονισμού 882/2004). Η τρέχουσα μορφή του σχεδίου είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα μας - ενότητα ECSLA. Παρακαλούνται τα μέλη μας να υποβάλλουν τυχόν παρατηρήσεις τους στην Ένωση πριν τις 5-11-05, ώστε να συζητηθούν στις 8-11-05 στις Βρυξέλλες.