Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2004 - 2006 > ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 853 - 2004

Στις 23 Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικύρωσε δυο οδηγίες υλοποίησης των νέων κανονισμών υγιεινής : μια για το κανονισμό 852 / 2004 και μια για τον 853 / 2004.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : Η οδηγία για την εφαρμογή του κανονισμού 853 / 2004 καταγράφει τις λεπτομερείς απαιτήσεις για την εγγραφή ή την έγκριση των Ψυγείων.
Σύμφωνα με τους Κοινοτικούς κανονισμούς και την οδηγία εφαρμογής του κανονισμού 853 / 2004 που υιοθετήθηκε στις 23/9/05, πρέπει να διαχωρίζονται οι δραστηριότητες των Ψυγείων, ώστε να καθορίζεται αν πρέπει να γίνει εγγραφή (registration) ή έγκριση (approval): 

-  Ψυγεία, που αποκλειστικά παραλαμβάνουν, αποθηκεύουν και παραδίδουν τρόφιμα ζωικής προέλευσης, χωρίς καμία μετατροπή, επανασυσκευασία κλπ, πρέπει να εφαρμόζουν το κανονισμό 852 / 2004 και το κανονισμό 853 / 2004 αποκλειστικά για τις ειδικές απαιτήσεις θερμοκρασίας που περιγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ. Στη περίπτωση αυτή, είναι απαραίτητη η εγγραφή (registration)
-  Όταν οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν ειδικές απαιτήσεις κρέατος που περιγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού 853, που είναι κάτι παραπάνω από απλή αποθήκευση και μεταφορά (για παράδειγμα επέμβαση στη συσκευασία), τα Ψυγεία συγκαταλέγονται στις εγκαταστάσεις που πρέπει να εγκριθούν (approval), σύμφωνα με το άρθρο 4 του 853 / 2004.

Επιπρόσθετα, οι οδηγίες υλοποίησης της 23ης Σεπτεμβρίου, περιλαμβάνουν :
- Μέτρα για την αύξηση των απαραίτητων πληροφοριών για την ιχνηλασιμότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα
-  Πληροφορίες για μεθόδους δοκιμών σε θαλάσσιες βιοτοξίνες και ιχθυηρά, καθώς και απαιτήσεις για τη δημιουργία καταλόγου εγκεκριμένων εγκαταστάσεων
- Δείγματα για πιστοποιητικά υγιεινής για τρόφιμα όπως πόδια βατράχου, σαλιγκάρια, κολλαγόνα, ζελατίνη. Αυτό σημαίνει ότι εταιρείες εκτός Κοινότητας, που εξάγουν προϊόντα στα κράτη - μέλη, θα έχουν σαν μόνη υποχρέωση να συμπληρώνουν ένα τυποποιημένο πιστοποιητικό υγιεινής, ώστε να μπορούν να κάνουν πωλήσεις στις 25 χώρες – μέλη.
ΠΗΓΗ : ECSLA NEWSLETTER 18 / 2005

Πατήστε εδώ για να δείτε το απόσπασμα της Οδηγίας Εφαρμογής Κανονισμού 853 / 2004 που αφορά τα Ψυγεία. Το πλήρες κείμενο είναι δημοσιευμένο στη Βιβλιοθήκη μας.