Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2004 - 2006 > ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 178 / 2002

Από τη Νομαρχία Πειραιά, Γραφείο Αντινομάρχη Πρωτογενούς Τομέα, τηλ. 210-4148493, φαξ 210-4148445, εστάλη στα Ψυγεία το εξής έγγραφο :

ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΟ : Εφαρμογή Κανονισμού 178/2002

Σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό και σε εφαρμογή του άρθρου 19 του Κανονισμού 178/2002, παρακαλούμε όταν διαπιστώνετε ή κρίνετε ότι κάποιο από τα τρόφιμα ζωικής ή φυτικής προέλευσης που εισάγετε, παράγετε, μεταποιείτε, παρασκευάζετε ή διανέμετε δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας που αφορά την ασφάλεια των τροφίμων ζωικής ή φυτικής προέλευσης, πέραν της απόσυρσης ή ανάκλησης, να ενημερώνετε άμεσα τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής και τη Διεύθυνση Γεωργίας, αλλά και τους καταναλωτές. Εάν κρίνετε απαραίτητο, να ανακαλείτε οι ίδιοι τα τρόφιμα ζωικής ή φυτικής προέλευσης από τους καταναλωτές που τα έχουν ήδη προμηθευτεί. Όταν διαπιστώνετε με τους δικούς σας μηχανισμούς ότι κάποιο από τα προιόντα σας δεν είναι ασφαλές ή όταν αυτό προκύπτει από ελέγχους αρμοδίων Κρατικών ή Κοινοτικών αρχών, έχετε υποχρέωση να ενημερώνετε άμεσα τους καταναλωτές με δημόσια ανακοίνωση. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής και η Διεύθυνση Γεωργίας Νομαρχίας Πειραιά, τόσο με τη συνεργασία όλων των συναρμόδιων Υπουργείων, όσο και τη δική σας, ευελπιστεί ότι θα συμβάλλει στην ενημέρωση των καταναλωτών και στη μείωση των κινδύνων που είναι δυνατόν να προκαλέσει η διάθεση και κατανάλωση ακαταλλήλων τροφίμων.

Με τη παραπάνω εγκύκλιο επιβεβαιώνεται το πνεύμα του Κοινοτικού Κανονισμού, που θεωρεί όλους τους Διαχειριστές των τροφίμων συνυπεύθυνους απέναντι στο καταναλωτικό κοινό σε θέματα ασφαλείας τροφίμων και τους εξουσιοδοτεί να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Ο κανονισμός 178 / 2002 είναι δημοσιευμένος στη Βιβλιοθήκη μας.