Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Προϊόντα - Υπηρεσίες Μελών > ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
cryologic www.cryologic.gr

Σκοπός

Σκοπός αυτής της σελίδας είναι η διάχυση της γνώσης γύρω από θέματα Ψυκτικής Αλυσίδας. Το αντικείμενο αφορά τεχνικά θέματα Βιομηχανικής Ψύξης, καθώς και θέματα Τεχνολογίας Τροφίμων και «Ψυχρών Logistics». Προσφέρεται ελεύθερο γνωστικό υλικό στις ενότητες Νέα και Ελεύθερα Άρθρα, ενώ στους κατόχους του Κώδικα Ψυκτικής Αλυσίδας προσφέρεται πρόσβαση στην ON-LINE Βιβλιοθήκη Cryologic

                           ΠΡΟΪΟΝΤΑ


                          ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Εταιρικό προφίλ

H ISOLUTION είναι μια σύγχρονη επιχείρηση παροχής αξιόπιστων εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και εκπόνησης μελετών σε ένα ευρύ πεδίο αντικειμένων.

Το υψηλό επιστημονικό επίπεδο, η εμπειρία και η συνεχιζόμενη κατάρτιση των στελεχών & συνεργατών αποτελούν εγγύηση επιτυχούς ολοκλήρωσης των έργων τα οποία εκπονούνται.

Η ISOLUTION παρέχει ολοκληρωμένες, λύσεις που έχουν ως αξία τη δέσμευση,την αξιοπιστία και την αδιάκοπη εστίαση στην επιτυχία του έργου.

Σκοπός μας είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η ανάπτυξη των επιχειρήσεων με την παροχή αξιόπιστων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ.pdf

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.pdf

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ.pdf

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ.pdf